Vergoeding

Facturen

Iedere maand vul ik in de maandstaat in welke uren uw kind bij mij in de opvang geweest is. Aan het eind van de maand keurt u deze maandstaat goed (of niet) en wordt deze verzonden naar Kid@home. Zij zullen een factuur opstellen en via automatische incasso betaald u deze factuur. Op het factuur zullen zowel de opvangkosten als de begeleidingskosten van Kid@home vermeld staan. 

Belastingteruggave

Bij de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming in de opvangkosten krijgen (zie onderstaande link). Maandelijks ontvangt u een voorschot en jaarlijks zal de belastingdienst een herberekening maken op basis van uw werkelijke inkomen en de werkelijk gemaakte kosten van kinderopvang.