Vergoeding

U reserveert een plek voor de opvang van uw kind(eren). Voor de te reserveren plaats geldt per dag een minimum afname van een dagdeel. Een dagdeel beslaat vijf uur. 
Wijzigingen in de tijden van opvang en afzeggingen moeten altijd in overleg gebeuren.

Voor afzeggingen wordt een termijn gehanteerd van twee weken. Indien niet tijdig wordt afgemeld moet toch voor de gereserveerde plek betaald worden. Het wijzigen van de opvangtijden mag tot een dag van te voren mits het gaat om een uurtje. Bij een wijziging van meer uur geldt weer de termijn van twee weken.

Het is ook mogelijk een flexibel contract af te spreken wanneer opvang per week wisselt. Hierbij geldt een minimale afname per week (deze verschilt per situatie en gaat in overleg). Bij een flexibel contract spreken we ongeveer 4 weken van te voren af wanneer de opvang plaats vind. Daarna gelden voor afzeggen of wijzigen dezelfde regels als bij een regelmatig contract.

Mocht uw kind ziek zijn en niet kunnen komen dan worden de uren doorberekend. Als uw kind koorts heeft maar daar niet heel naar van is mag het gerust hier komen spelen (mits uw kind niet spuugt of diarree heeft). 
Ik vind het belangrijk dat kinderen zich nog prettig voelen hier. Eerder ophalen van uw kind ivm ziekte gebeurt altijd in overleg (de uren worden dan wel doorberekend). 

Facturen

Iedere maand vul ik in de maandstaat in welke uren uw kind bij mij in de opvang geweest is. Aan het eind van de maand keurt u deze maandstaat goed (of niet) en wordt deze verzonden naar Kid@home. Zij zullen een factuur opstellen en via automatische incasso betaald u deze factuur. Op het factuur zullen zowel de opvangkosten als de begeleidingskosten van Kid@home vermeld staan. 

Belastingteruggave

Bij de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming in de opvangkosten krijgen (zie onderstaande link). Maandelijks ontvangt u een voorschot en jaarlijks zal de belastingdienst een herberekening maken op basis van uw werkelijke inkomen en de werkelijk gemaakte kosten van kinderopvang.