Vergoeding

Facturen

Iedere maand vul ik in de maandstaat in welke uren uw kind bij mij in de opvang geweest is. Aan het eind van de maand keurt u deze maandstaat goed (of niet) en wordt deze verzonden naar Kid@home. Zij zullen een factuur opstellen en via automatische incasso betaald u deze factuur. Op het factuur zullen zowel de opvangkosten als de begeleidingskosten van Kid@home vermeld staan. 

Ziekte

Mocht uw kind ziek zijn en niet kunnen komen dan worden de uren doorberekend. Als uw kind koorts heeft maar daar niet heel naar van is, mag het gerust hier komen spelen (mits uw kind niet spuugt of diarree heeft). Ik vind het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen hier. 
Eerder ophalen van uw kind ivm ziekte gebeurt altijd in overleg (de uren worden dan wel doorberekend).

Belastingteruggave

Bij de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming in de opvangkosten krijgen (zie onderstaande link). Maandelijks ontvangt u een voorschot en jaarlijks zal de belastingdienst een herberekening maken op basis van uw werkelijke inkomen en de werkelijk gemaakte kosten van kinderopvang.